Správy

Čítanka pre 4. ročník ZŠ: objednávky prostredníctvom IKAR.SK

03.07.2020

Čítanka pre 4. ročník ZŠ: objednávky prostredníctvom IKAR.SK

Čítanka pre 4. ročník ZŠ je dielom skúsených pedagógov, autorov viacerých učebníc, používaných v súčasnosti na základných školách. Ide prepracované vydanie, aktualizované podľa požiadaviek inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu.

 

Ponúka pestrý výber atraktívnych textov, rozdelených do 12 tematických okruhov podľa obsahového štandardu pre čítanie a literárnu výchovu vo štvrtom ročníku. Za každým textom nasleduje niekoľko otázok, ktoré v zmysle požiadaviek iŠVP žiakom pomáhajú správne identifikovať potrebné informácie a tvoriť k nim otázky. Výber textov a ich radenie podľa tém umožňuje realizáciu vyučovacích hodín, na ktorých sú podporované a rozvíjané všetky kľúčové kompetencie žiakov. V rámci aktualizácie autori zakomponovali do obsahu aj pojmovú mapu s primeraným výkladom, návodom, ako tento kvalitný nástroj pre učenie, porozumenie textu a usporiadanie myšlienok používať.

Čítanku schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2018 pod č. 2018/8050:4-10K0 ako učebnicu. Schvaľovacia doložka má platnosť do 31.8.2023

 

Objednávka

Cenová ponuka a objednávkový formulár nájdete na IKAR.SK

 

Ponuka

Katalóg

Nový katalóg učebníc pre základné školy.

Kontakty

IKAR, a. s.

divízia PRÍRODA
Miletičova 23
821 09 Bratislava

02/49 104 333
ikar@ikar.sk

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!