Ocenené knihy

 

    Názov diela   Ocenenie   Rok      Ocenenie udelili
                   
  ČERVENÁ KNIHA OHROZENÝCH
A VZÁCNYCH DRUHOV
RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV SR A ČR
  NAJKRAJŠIA KNIHA
SLOVENSKA
  1999     MINISTERSTVO KULTÚRY SR,
BIBIANA,
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ
LITERÁRNE MÚZEUM PNK MS,
ZVÄZ POLYGRAFOV NA SLOVENSKU
  MUDr. Lucia Hluchová
PRVÁ POMOC PRE DETI
  ZLATÁ PLAKETA
Grand Prix
  2000     INCHEBA,
SLOVMEDICA,
SLOVFARMA,
SLOVREHA
  Wemer Fader
VINIČ V ZÁHRADE
  ČESTNÉ UZNANIE   2002      LITERÁRNY FOND
  Laura Veltmanová
ŽIVOT V AUSTRÁLII
  ČESTNÉ UZNANIE   2003      LITERÁRNY FOND
  Ján Lacika
SLOVENSKO turisticky sprievodca
  Zlatá medaila
SLOVAK GOLD
  2003     NADÁCIA SLOVAK GOLD
  NOVÉ RECEPTY V SLOVENSKEJ KUCHYNI    NAJKRAJŠIA KNIHA
SLOVENSKA
  2004     MINISTERSTVO KULTÚRY SR,
BIBIANA,
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR,
SLOVENSKA NÁRODNÁ KNIŽNICA,
ZVÄZ POLYGRAFOV NA SLOVENSKU
 

Wieslaw Kot / Vladimír Petrík
SPISOVATELIA A BÁSNICI SVETA
(Od Homéra po Stephena Kinga)

  UZNANIE
LITERÁRNEHO FONDU
  2010     LITERÁRNY FOND

 

 

Ponuka

Katalóg

Nový katalóg učebníc pre základné školy.

Kontakty

IKAR, a. s.

divízia PRÍRODA
Miletičova 23
821 09 Bratislava

02/49 104 333
ikar@ikar.sk

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!