News

Eva Dienerová

Kolektív autorov

Messages

03.07.2020

Čítanka pre 4. ročník ZŠ je dielom skúsených pedagógov, autorov viacerých učebníc, používaných v súčasnosti na základných školách. Ide prepracované vydanie, aktualizované podľa požiadaviek inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu.

 

Ponúka pestrý výber atraktívnych textov, rozdelených do 12 tematických okruhov podľa obsahového štandardu pre čítanie a literárnu výchovu vo štvrtom ročníku. Za každým textom nasleduje niekoľko otázok, ktoré v zmysle požiadaviek iŠVP žiakom pomáhajú správne identifikovať potrebné informácie a tvoriť k nim otázky. Výber textov a ich radenie podľa tém umožňuje realizáciu vyučovacích hodín, na ktorých sú podporované a rozvíjané všetky kľúčové kompetencie žiakov. V rámci aktualizácie autori zakomponovali do obsahu aj pojmovú mapu s primeraným výkladom, návodom, ako tento kvalitný nástroj pre učenie, porozumenie textu a usporiadanie myšlienok používať.

Čítanku schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2018 pod č. 2018/8050:4-10K0 ako učebnicu. Schvaľovacia doložka má platnosť do 31.8.2023

 

Objednávka

Cenová ponuka a objednávkový formulár nájdete na IKAR.SK

 

Ponuka

Katalóg

Kontakty

Vydavateľstvo Príroda, s. r. o.
Koceľova 17
821 08 Bratislava 2

 

02 55 42 51 60

priroda@priroda.sk

 

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!