Novinky

autor neuvedený

autor neuvedený

UČEBNICE PRE ŠKOLY

Päťminútovky z matematiky pre 1.ročník základných škôl

Titul zatiaľ nebol hodnotený

Hodnotenia

Rok vydania: 2010

Pracovný zošit je pomôckou pre žiakov prvého ročníka základných škôl, ich rodičov a učiteľov. V súlade s učebnými osnovami ponúka rôzne typy príkladov na hravé precvičenie, upevnenie a preverenie učiva matematiky. Pri riešení niektorých úloh si môžu deti pomôcť kreslením či vyfarbovaním obrázkov.

 

 

Úlohy

- na počítanie v prípravnom období
- na numeráciu
- na sčítanie a odčítanie
- na porovnávanie

Ponuka

Katalóg

Nový katalóg učebníc pre základné školy.

Kontakty

IKAR, a. s.

divízia PRÍRODA
Miletičova 23
821 09 Bratislava

02/49 104 333
ikar@ikar.sk

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!