News

autor neuvedený

Eva Dienerová

autor neuvedený

Coming soon

Ivan Kňaze

Elli H. Radingerová

Marta Galewska-Kustra

Mary Nortonová

DOPLNKOVÁ LITERATÚRA PRE ŠKOLY

PÄŤMINÚTOVKY Z MATEMATIKY pre 1. ročník ZŠ

The title has not yet been rated

Reviews

Year published: 2010

Pracovný zošit je pomôckou pre žiakov prvého ročníka základných škôl, ich rodičov a učiteľov. V súlade s učebnými osnovami ponúka rôzne typy príkladov na hravé precvičenie, upevnenie a preverenie učiva matematiky. Úlohy sú zamerané na numeráciu (zapisovanie, porovnávanie a usporiadanie čísel, číselný rad), sčítanie, odčítanie a riešenie nerovníc v obore do 20. Pracovný zošit ponúka žiakom zábavu i poučenie. Pri riešení niektorých úloh si môžu pomôcť kreslením či vyfarbovaním obrázkov.

Ponuka

Katalóg

Kontakty

Vydavateľstvo Príroda, s. r. o.
Koceľova 17
821 08 Bratislava 2

 

02 55 42 51 60

priroda@priroda.sk

 

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!