Novinky

Veľké čistenie zubov v ZOO

Veľké čistenie zubov v ZOO

Sophie Schoenwaldová, Günter Jakobs

Zdravé črevo a trávenie - Mýty verzus fakty

Zdravé črevo a trávenie - Mýty verzus fakty

doc. MUDr. Ladislav Kužela, Mgr. Zuzana Čižmáriková

Tajomstvá hmyzu

Tajomstvá hmyzu

Jess Frenchová

Pripravujeme

Čím budem?

Čím budem?

Frances Stickley, Lucy Fleming

Sovička Eli chce mať kamaráta

Sovička Eli chce mať kamaráta

Georg Vollmer, Pina Gertenbach

Pripravujeme

Krátke cvičenia z matematiky pre 4. ročník ZŠ

Titul zatiaľ nebol hodnotený

Hodnotenia
Publikácia ponúka žiakom 4. ročníka ZŠ možnosť precvičiť si všetky typy matematických úloh, ktoré im robia problémy. Obsahuje množstvo hravých a zaujímavých príkladov, pri ktorých si deti zautomatizujú násobenie i delenie v obore do 100, sčitovanie a odčitovanie v obore do 10 000, zaokrúhľovanie na desiatky, stovky a tisícky, premeny jednotiek a času i geometriu.
Cvičenia sú usporiadané do jednotlivých celkov tak, ako sa preberajú v škole. Zodpovedajú novému Štátnemu vzdelávaciemu programu a korešpondujú s požiadavkami ISCED 1 na matematiku.
Všetky úlohy sú stavané tak, aby dieťaťu pomohli lepšie pochopiť matematické počtové výkony, podnietili jeho kreativitu a motivovali ho k samostatnej práci. Žiaci sa im môžu venovať vo voľných chvíľach, doma, no dajú sa využiť aj na vyučovacích hodinách. V závere knižky nájdu výsledky.

Pre žiakov 4. ročníka ZŠ.

Ponuka

Katalóg

Nový katalóg učebníc pre základné školy.

Kontakty

IKAR, a. s.

divízia PRÍRODA
Miletičova 23
821 09 Bratislava

02/49 104 333
ikar@ikar.sk

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!