Novinky

Veľká kniha superschopností

Veľká kniha superschopností

Susanna Isern, Rocio Bonilla

Ikabog

Ikabog

Joanne K. Rowlingová

Miško a Brumko sa vedia správať

Miško a Brumko sa vedia správať

Katarzyna Kozlowska, Marianna Schoett

Pripravujeme

Elin čarovný náramok 4: Stratené žriebätko

Jessica Ennis-Hill Elen Caldecott,

autor neuvedený

Jar

Jar

Gerda Muller

Novinky

Krátke cvičenia a úlohy z čítania a písania pre 1. ročník ZŠ

Titul zatiaľ nebol hodnotený

Hodnotenia
V pracovnom zošite, ktorý držíte v rukách, nájdete písmená, slová, slovné spojenia a jednoduché vety, ktoré sú prirodzené, veku primerané a vhodne obsahujú aj pravopisné javy.

Cvičebnica zo série Krátke cvičenia a úlohy
- je výbornou pomôckou pre rodiča, učiteľa i žiaka;
- dá sa s ňou pracovať doma, v škole aj vo voľných chvíľach;
- uľahčuje nadobúdanie zručností správneho písania písmen, slov, slovných spojení aj prvých viet;
- cieľavedomým a sústavným precvičovaním utvára potrebné pravopisné vedomosti;
- má prehľadné členenie učiva;
- podporuje záujem o učivo;
- vyhovuje aj žiakovi s pomalším pracovným tempom.

Je spracovaná podľa nových vzdelávacích štandardov a je v súlade s cieľom Štátneho vzdelávacieho programu pre 1. ročník základných škôl.

Ilustrovala Renáta Sivoková

Ponuka

Katalóg

Nový katalóg učebníc pre základné školy.

Kontakty

IKAR, a. s.

divízia PRÍRODA
Miletičova 23
821 09 Bratislava

02/49 104 333
ikar@ikar.sk

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!