UČEBNICE PRE ŠKOLY

Zbierka úloh zo slovenského jazyka pre 9. ročník základných škôl

Titul zatiaľ nebol hodnotený

Hodnotenia

Rok vydania: 2009

Väzba: mäkká

Formát: 145 x 205 mm

Rozsah: 136 strán

Zbierka úloh zo slovenského jazyka je doplnkovou učebnou pomôckou slovenského jazyka pre žiakov, učiteľov a rodičov. Obsahuje úlohy na precvičovanie učiva z oblasti zvukovej stránky jazyka, lexikológie, morfológie, syntaxe a dejín jazyka a jazykovedy. Obsah jednotlivých tematických celkov vychádza z učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Správne výsledky na konci zbierky umožnia spätnú kontrolu vlastných riešení. Správne výsledky na konci zbierky umožnia spätnú kontrolu vlastných riešení.

 

 

* zvuková stránka jazyka
* lexikológia
* morfológia
* syntax
* dejiny jazyka a jazykovedy

Ponuka

Katalóg

Nový katalóg učebníc pre základné školy.

Kontakty

IKAR, a. s.

divízia PRÍRODA
Miletičova 23
821 09 Bratislava

02/49 104 333
ikar@ikar.sk

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!