Novinky

Vstávaj, malá včielka

Vstávaj, malá včielka

Sophie Schoenwaldová, Nadine Reitzová

Len ty a ja

Len ty a ja

David Bedford, Ann James

autor neuvedený

Pripravujeme

Tajomný les

Sandra Dieckmann

Syry sveta

Syry sveta

Juliet Harbutt

Cvičenie ako liek

Cvičenie ako liek

Zuna Vesan Kozánková

UČEBNICE PRE ŠKOLY

Chystáme sa do prímy

Titul zatiaľ nebol hodnotený

Hodnotenia

Rok vydania: 2014

Väzba: mäkká

Formát: 145 x 205 mm

Rozsah: 120 strán

Testy zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 1. stupňa základných škôl

V súčasnosti sa vedomosti žiakov preverujú formou rôznych písomných testov a testy tvoria aj súčasť prijímacích skúšok. Táto príručka obsahuje dva najčastejšie používané typy testov z gramatiky, slohu a literatúry, ktoré zodpovedajú aktuálnym učebným osnovám. Pri prvom type vyhľadajú žiaci správne riešenia úloh a napíšu odpovede, pri druhom dostanú na výber z niekoľkých možných odpovedí. Každý test má tri časti a jeho vyriešenie si vyžiada približne 45 minút, čím žiaci získajú potrebný odhad, ako rýchlo vedia pracovať v stanovenom čase.

Príručka vhodne poslúži žiakom pri príprave na prijímacie skúšky na gymnáziá s osemročným štúdiom a tiež vyučujúcim slovenského jazyka na precvičenie a zopakovanie učiva 1. stupňa základnej školy.

Ponuka

Katalóg

Nový katalóg učebníc pre základné školy.

Kontakty

IKAR, a. s.

divízia PRÍRODA
Miletičova 23
821 09 Bratislava

02/49 104 333
ikar@ikar.sk

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!