UČEBNICE PRE ŠKOLY

Príprava na maturitu + CD - English grammar workbook

Titul zatiaľ nebol hodnotený

Hodnotenia

Rok vydania: 2011

Väzba: mäkká

Formát: 205 x 290 mm

Rozsah: 160 strán

Cvičebnica anglickej gramatiky ponúka možnosť dôkladne sa pripraviť na maturitnú, prípadne jazykovú skúšku prostredníctvom literárnych textov a životopisov anglicky píšucich autorov. Cvičebnica je spracovaná formou testov, ktoré zodpovedajú súčasným písomným maturitným skúškam. Skladajú sa z troch častí: použitie jazyka, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením. Okrem testov je v každej kapitole niekoľko tém na slohovú prácu, ktorá je tiež súčasťou písomnej maturitnej skúšky. Cvičebnica je výborným pomocníkom aj pri príprave na ústnu maturitnú skúšku. Okrem poznatkov z literatúry anglicky hovoriacich krajín ponúka každá kapitola prácu s obrázkami, rozhovory, prípadne prácu v skupinách, ale aj otázky na diskusiu, ktoré zahŕňajú tematické okruhy ústnej maturitnej skúšky.Počúvajte a čítajte úryvky z diel svetoznámych autorov a precvičte si gramatiku

• testy
• slovotvorba
• gramatika
• počúvanie s porozumením
• čítanie s porozumením
• slohová práca
• rozprávanie
• práca s obrázkami
• dialógy
• práca v skupinách

Ponuka

Katalóg

Nový katalóg učebníc pre základné školy.

Kontakty

IKAR, a. s.

divízia PRÍRODA
Miletičova 23
821 09 Bratislava

02/49 104 333
ikar@ikar.sk

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!