Novinky

autor neuvedený

autor neuvedený

Písmenká z abecedy

Písmenká z abecedy

Ivona Ďuričová

Pripravujeme

Hravá škôlka GRAFOMOTORIKA

Jana Čerešňová, Jana Pavlíková

Vlk a lev

Vlk a lev

Christelle Chatel

Syry sveta

Syry sveta

Juliet Harbutt

UČEBNICE PRE ŠKOLY

Maturita z dejepisu + testy

Titul zatiaľ nebol hodnotený

Hodnotenia
Príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu

Publikácia ponúka maturantom prehľad slovenských, európskych a svetových dejín, svojím obsahom a spracovaním zodpovedá súčasným maturitným požiadavkám. Okrem faktov si všíma aj súvislosti, najmä prepojenie slovenských dejín so svetovými. Po každej kapitole nasledujú úlohy, ich správne riešenia sú zaradené na konci knihy. Súčasťou príručky je aj slovník historických pojmov. Test prístupný na www.priroda.sk umožní budúcim maturantom preveriť svoje nadobudnuté vedomosti.

Ponuka

Katalóg

Nový katalóg učebníc pre základné školy.

Kontakty

IKAR, a. s.

divízia PRÍRODA
Miletičova 23
821 09 Bratislava

02/49 104 333
ikar@ikar.sk

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!