Novinky

Ako sa máš, Eliáš?

Ako sa máš, Eliáš?

Peter "Petko" Opet

autor neuvedený

autor neuvedený

Pripravujeme

Zimovanie

Katherine May

Tajomný les

Sandra Dieckmann

Hravá škôlka GRAFOMOTORIKA

Jana Čerešňová, Jana Pavlíková

Cvičenie ako liek

Cvičenie ako liek

Zuna Vesan Kozánková

UČEBNICE PRE ŠKOLY

Maturita z biológie

Titul hodnotený 1 čitateľom.

Hodnotenia
Publikácia ponúka prehľad stredoškolského učiva z biológie, poslúži ako pomôcka na prípravu na maturitnú skúšku a na prijímacie skúšky na vysoké školy. Kniha je určená študentom s hlbším záujmom o biologické vedné disciplíny, preto niektoré kapitoly presahujú rozsah gymnaziálneho štandardu z tohto predmetu. Súčasťou knihy sú aj testy na zopakovanie prebratého učiva a na overenie získaných vedomostí. Testy sú bezplatne prístupné na www.priroda.sk.

Ponuka

Katalóg

Nový katalóg učebníc pre základné školy.

Kontakty

IKAR, a. s.

divízia PRÍRODA
Miletičova 23
821 09 Bratislava

02/49 104 333
ikar@ikar.sk

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!