News

Anna Holovačová

DOPLNKOVÁ LITERATÚRA PRE ŠKOLY

Diktáty a pravopisné cvičenia pre 4.ročník  ZŠ

The title has not yet been rated

Reviews

Year published: 920

Binding: mäkká

Format: 145 x 205 mm

Range: 80 strán

Pre všetkých štvrtákov, ktorí si pletú písanie I a Y, majú problém určiť slovné druhy a nebavia ich nudné pravopisné úlohy, ponúkame knihu s množstvom zábavných cvičení, doplňovačiek a zaujímavých problémových úloh. Pomôžu im rozvíjať tvorivosť, predstavivosť a fantáziu a zábavnejšou formou zvládnuť pravopis spisovného jazyka. Tí, ktorí si nebudú vedieť rady, nájdu vzadu v knihe správne riešenia úloh.
Cvičebnica je zostavená v súlade s učebnými osnovami podľa Štátneho vzdelávacieho programu a poslúži pri práci na vyučovacích hodinách alebo pri domácej príprave žiakov.

Ponuka

Katalóg

Kontakty

Vydavateľstvo Príroda, s. r. o.
Koceľova 17
821 08 Bratislava 2

 

02 55 42 51 60

priroda@priroda.sk

 

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!