News

autor neuvedený

autor neuvedený

Diana Amftová, Martina Matosová

Jeff Kinney

Coming soon

Anna Strunecká, Jiří Patočka

Agnieszka Tyszková

autor neuvedený

Ján Križan, Mária Križanová

DOPLNKOVÁ LITERATÚRA PRE ŠKOLY

Matematika základnej školy v kocke

The title has not yet been rated

Reviews

Year published: 2011

Binding: mäkká

Format: 170 x 240 mm

Range: 128 strán

Publikácia ponúka žiakom, ich učiteľom a rodičom ucelený stručný prehľad základného učiva, ktoré by mali žiaci zvládnuť po ukončení základnej školy. Autori ju odporúčajú žiakom od 3. ročníka ZŠ a dôraz kladú na výklad základného učiva z aritmetiky, algebry, geometrie, kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky v súlade s platným obsahom Štátneho vzdelávacieho programu a jeho príloh ISCED 1 a ISCED 2 pre matematiku. Súčasťou jednotlivých kapitol sú vyriešené vzorové príklady a neriešené príklady a pri vybraných príkladoch uvádzajú autori viacero možných postupov riešenia. Príručka takisto umožňuje kedykoľvek nájsť a zopakovať si potrebné učivo z predchádzajúcich ročníkov. Je výbornou pomôckou pri príprave na testovanie, na prijímacie skúšky na strednú školu, ako aj v počiatočnej fáze štúdia na strednej škole a vhodným doplnkom k novým učebniciam matematiky. Ministerstvo školstva odporúča ako doplnkovú učebnú pomôcku.

Ponuka

Katalóg

Kontakty

Vydavateľstvo Príroda, s. r. o.
Koceľova 17
821 08 Bratislava 2

 

02 55 42 51 60

priroda@priroda.sk

 

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!