News

Marsha Diane Arnold

Daciute, Inga Dagile Evelina

Aniela Cholewinska-Szkoliková

Halka Marčeková

Coming soon

Elodie Marconnet, Nicolas Coulon

Sophie de Mullenheimová

Marta Galewska-Kustra, Joanna Klos

Ellie Hattie

DOPLNKOVÁ LITERATÚRA PRE ŠKOLY

Matematika základnej školy v kocke

The title has not yet been rated

Reviews

Year published: 2011

Binding: mäkká

Format: 170 x 240 mm

Range: 128 strán

Publikácia ponúka žiakom, ich učiteľom a rodičom ucelený stručný prehľad základného učiva, ktoré by mali žiaci zvládnuť po ukončení základnej školy. Autori ju odporúčajú žiakom od 3. ročníka ZŠ a dôraz kladú na výklad základného učiva z aritmetiky, algebry, geometrie, kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky v súlade s platným obsahom Štátneho vzdelávacieho programu a jeho príloh ISCED 1 a ISCED 2 pre matematiku. Súčasťou jednotlivých kapitol sú vyriešené vzorové príklady a neriešené príklady a pri vybraných príkladoch uvádzajú autori viacero možných postupov riešenia. Príručka takisto umožňuje kedykoľvek nájsť a zopakovať si potrebné učivo z predchádzajúcich ročníkov. Je výbornou pomôckou pri príprave na testovanie, na prijímacie skúšky na strednú školu, ako aj v počiatočnej fáze štúdia na strednej škole a vhodným doplnkom k novým učebniciam matematiky. Ministerstvo školstva odporúča ako doplnkovú učebnú pomôcku.

Ponuka

Katalóg

Kontakty

Vydavateľstvo Príroda, s. r. o.
Koceľova 17
821 08 Bratislava 2

 

02 55 42 51 60

priroda@priroda.sk

 

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!