DOPLNKOVÁ LITERATÚRA PRE ŠKOLY

Slovenský jazyk a komunikácia - Úlohy a cvičenia pre 1. a 2. ročník SŠ

The title has not yet been rated

Reviews

Year published: 2010

Binding: mäkká

Format: 205 x 290 mm

Range: 120 strán

Pracovný zošit zo slovenského jazyka pre 1. a 2. ročník SŠ vznikol z podnetu novej školskej reformy, ktorá upravila doterajší obsahový štandard výučby jednotlivých predmetov. V úvode sú zaradené pracovné listy, ktoré svojím obsahom korešpondujú s prvým učivom, s ktorým sa žiaci stretnú na strednej škole – úvod do štúdia, racionalizácia práce a práca s informáciami. Zošit ďalej obsahuje pracovné listy z oblasti základných jazykovedných disciplín, ako sú fonetika a fonológia, lexikológia, morfológia a syntax. Posledné kapitoly sú venované napríklad čítaniu textov s porozumením, neverbálnej komunikácii a asertívnym komunikačným technikám. Pracovný zošit ponúka aj pomoc pri písaní korektných praktických písomností. Posledná kapitola obsahuje popis tých metód práce, podľa ktorých sa najčastejšie postupuje pri riešení úloh v pracovných listoch.Kompletnejší zoznam najvyužívanejších organizačných foriem a metód práce na hodinách slovenského jazyka (ako aj riešenia väčšiny cvičení) obsahuje Metodická príručka vo formáte PDF.

Ponuka

Katalóg

Kontakty

Vydavateľstvo Príroda, s. r. o.
Koceľova 17
821 08 Bratislava 2

 

02 55 42 51 60

priroda@priroda.sk

 

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!