News

Eva Dienerová

Eva Dienerová

DOPLNKOVÁ LITERATÚRA PRE ŠKOLY

Nová maturita Mit links zum Abitur in Deutsch, interná časť

The title has not yet been rated

Reviews

Year published: 2009

Binding: mäkká

Format: 205 x 290 mm

Range: 136 strán

Publikácia sa zameriava na internú časť maturitnej skúšky z nemeckého jazyka a ponúka študentom súbor textov a cvičení s dôležitou slovnou zásobou k tým najfrekventovanejším tematickým okruhom.
Cvičebnica obsahuje aj riešenia jednotlivých úloh a rôzne praktické rady. Prednosťou publikácie je aj osobitná príloha s testovými úlohami a farebnými fotografiami, ktorá ponúka príležitosť, simulovať na
hodinách nemeckého jazyka túto dôležitú časť maturitnej skúšky.

Ponuka

Katalóg

Kontakty

Vydavateľstvo Príroda, s. r. o.
Koceľova 17
821 08 Bratislava 2

 

02 55 42 51 60

priroda@priroda.sk

 

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!