Neuheiten

Anna Bykovová

Anna Holovačová

DOPLNKOVÁ LITERATÚRA PRE ŠKOLY

Zábavné diktáty a pravopisné cvičenia pre 1.stupeň ZŠ

Der Titel wurde noch nicht bewertet

Reviews

Ausgabejahr: 2013

Einband: mäkká

Format: 148 × 210 mm

Spanne: 104 strán

Úlohy vo forme diktátov, doplňovačiek, pravopisných cvičení sú zoradené podľa zásady postupnosti a náročnosti. Ďalším kritériom je zábavné učenie, preto na konci jednotlivých častí si žiaci môžu vyriešiť rozmanité zábavné a tvorivé úlohy. V úvode si žiaci aj učitelia nájdu postup, ako pracovať s cvičebnicou a v závere Kľúč na overenie správnosti riešenia.

Ponuka

Katalóg

Kontakty

Vydavateľstvo Príroda, s. r. o.
Koceľova 17
821 08 Bratislava 2

 

02 55 42 51 60

priroda@priroda.sk

 

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!