Novinky

Strašidielka

Strašidielka

Halka Marčeková

Praktická príručka izbových rastlín

Praktická príručka izbových rastlín

Fran Baileyová, Zia Allawayová

Spinkaj, malý ježko

Spinkaj, malý ježko

Sophie Schoenwaldová

Pripravujeme

Malá líška

Malá líška

Rabei Carolina

Rok na dedine

Rok na dedine

Magdalena Koziel-Nowak

Pripravujeme

Chystáme sa do prímy – slovenčina, príprava na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na osemročné gymnáziá

Titul zatiaľ nebol hodnotený

Hodnotenia
Táto príručka poslúži žiakom pri príprave na prijímacie skúšky na gymnáziá s osemročným štúdiom. Učiteľom slovenského jazyka pomôže precvičovať a opakovať so žiakmi učivo. Obsahuje dva najčastejšie používané typy testov z gramatiky, slohu a literatúry, ktoré zodpovedajú inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu. Pri prvom type testov žiaci vyhľadajú správne riešenia úloh a napíšu odpovede, pri druhom dostanú na výber z niekoľkých možných odpovedí. Každý test má 3 časti a jeho riešenie si vyžaduje približne 45 minút. Žiaci tak získajú potrebný odhad, ako rýchlo vedia pracovať v stanovenom čase.

Ponuka

Katalóg

Nový katalóg učebníc pre základné školy.

Kontakty

IKAR, a. s.

divízia PRÍRODA
Miletičova 23
821 09 Bratislava

02/49 104 333
ikar@ikar.sk

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!