Pripravujeme

Vlk a lev

Vlk a lev

Christelle Chatel

Miško a Brumko hovoria o pocitoch

Katarzyna Kozlowska, Marianna Schoett

Kubko vie rozprávať

Kubko vie rozprávať

Marta Galewska-Kustra

Peter Nagy pre deti

Peter Nagy pre deti

Peter Nagy, Zuzana Smatanová,

Novinky

Nauč sa gramatiku - Úlohy na precvičovanie slovenčiny pre žiakov 4. ročníka základných škôl

Titul zatiaľ nebol hodnotený

Hodnotenia
Tento pracovný zošit umožňuje žiakom 4. ročníka základnej školy precvičiť a upevniť si základné učivo z gramatiky a zdokonaliť sa v konkrétnych jazykových javoch.
Nájdete v ňom pravopisné cvičenia, doplňovačky, tajničky, diktáty, tvorivé a zábavné úlohy, ktoré majú didaktický charakter. Sú koncipované so zameraním na zvukovú stránku jazyka, pravopis a morfológiu.
V závere publikácie je k jednotlivým cvičeniam vypracovaný kľúč na overenie správnosti riešení a testy na preverenie vedomostí. Ocenia to najmä žiaci pri domácej príprave, testy však môžu využiť aj učitelia v rámci hodnotenia.
Publikácia je napísaná v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.

Ponuka

Katalóg

Nový katalóg učebníc pre základné školy.

Kontakty

IKAR, a. s.

divízia PRÍRODA
Miletičova 23
821 09 Bratislava

02/49 104 333
ikar@ikar.sk

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!