Pripravujeme

autor neuvedený

Vlk: Strážca lesa

K. Fuller Todd

Maľované čítanie – Sloník maškrtník

Eva Dienerová, Alžbeta Kováčová

Novinky

Krátke cvičenia z matematiky pre 4. ročník ZŠ

Titul zatiaľ nebol hodnotený

Hodnotenia
Publikácia ponúka žiakom 4. ročníka ZŠ možnosť precvičiť si všetky typy matematických úloh, ktoré im robia problémy. Obsahuje množstvo hravých a zaujímavých príkladov, pri ktorých si deti zautomatizujú násobenie i delenie v obore do 100, sčitovanie a odčitovanie v obore do 10 000, zaokrúhľovanie na desiatky, stovky a tisícky, premeny jednotiek a času i geometriu.
Cvičenia sú usporiadané do jednotlivých celkov tak, ako sa preberajú v škole. Zodpovedajú novému Štátnemu vzdelávaciemu programu a korešpondujú s požiadavkami ISCED 1 na matematiku.
Všetky úlohy sú stavané tak, aby dieťaťu pomohli lepšie pochopiť matematické počtové výkony, podnietili jeho kreativitu a motivovali ho k samostatnej práci. Žiaci sa im môžu venovať vo voľných chvíľach, doma, no dajú sa využiť aj na vyučovacích hodinách. V závere knižky nájdu výsledky.

Pre žiakov 4. ročníka ZŠ.

Ponuka

Katalóg

Nový katalóg učebníc pre základné školy.

Kontakty

IKAR, a. s.

divízia PRÍRODA
Miletičova 23
821 09 Bratislava

02/49 104 333
ikar@ikar.sk

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!