Pripravujeme

Najkrajší dar na svete

Mark Sperring, Lucy Fleming

Zverolekárka Katka a jej zázračný kufrík

Deborah Allwright, Miriam Moss

Básničkový karneval

Básničkový karneval

Ivona Ďuričová, Katarína Ilkovičová

Novinky

Chystáme sa do prímy – slovenčina, príprava na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry na osemročné gymnáziá

Titul zatiaľ nebol hodnotený

Hodnotenia
Táto príručka poslúži žiakom pri príprave na prijímacie skúšky na gymnáziá s osemročným štúdiom. Učiteľom slovenského jazyka pomôže precvičovať a opakovať so žiakmi učivo. Obsahuje dva najčastejšie používané typy testov z gramatiky, slohu a literatúry, ktoré zodpovedajú inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu. Pri prvom type testov žiaci vyhľadajú správne riešenia úloh a napíšu odpovede, pri druhom dostanú na výber z niekoľkých možných odpovedí. Každý test má 3 časti a jeho riešenie si vyžaduje približne 45 minút. Žiaci tak získajú potrebný odhad, ako rýchlo vedia pracovať v stanovenom čase.

Ponuka

Katalóg

Nový katalóg učebníc pre základné školy.

Kontakty

IKAR, a. s.

divízia PRÍRODA
Miletičova 23
821 09 Bratislava

02/49 104 333
ikar@ikar.sk

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!