Novinky

Nerozluční kamaráti

Nerozluční kamaráti

Przemysław Wechterowicz, Emilia Dziubaková

Učíme sa slušne správať: V spoločnosti

Učíme sa slušne správať: V spoločnosti

Nathalie Bélineau, Émile Beaumont,Sylvie Michelet

Pripravujeme

Hmyz a pavúky

Hmyz a pavúky

autor neuvedený

Zooptika

Guillaume Duprat

Vlajky sveta

Vlajky sveta

autor neuvedený

Ketodiéta

Dr. Josh Axe

UČEBNICE PRE ŠKOLY

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, logika, grafy Zbierka riešených úloh

Titul zatiaľ nebol hodnotený

Hodnotenia

Rok vydania: 2010

Formát: PDF

Rozsah: 136 strán

Zbierka riešených úloh pre žiakov 2. stupňa ZŠ a nižších ročníkov gymnázia s 8-ročným štúdiom - KOMBINATORIKA, PRAVDEPODOBNOSŤ, ŠTATISTIKA, LOGIKA, GRAFY. Obsahuje riešené úlohy z modernejších oblastí matematiky, ktoré tvoria významnú časť učiva a tematicky sú v súlade s obsahom Štátneho vzdelávacieho programu. Navzájom tesne prepojené úlohy sú členené tak, aby prispeli k skvalitneniu čítania s porozumením a samostatnému riešeniu matematických úloh. Ich charakter je veľmi blízky úlohám, ktoré sa zadávajú pri hodnotení matematickej gramotnosti žiakov 9. ročníka a pri prijímacích skúškach na stredné školy. Zbierka je vhodná nielen na samostatnú prácu doma, ale aj pre prácu pedagógov na vyučovaní.

Ponuka

Katalóg

Nový katalóg učebníc pre základné školy.

Kontakty

IKAR, a. s.

divízia PRÍRODA
Miletičova 23
821 09 Bratislava

02/49 104 333
ikar@ikar.sk

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!