UČEBNICE PRE ŠKOLY

Phantasieland Lesen 1

Titul zatiaľ nebol hodnotený

Hodnotenia

Rok vydania: 2009

Väzba: mäkká

Formát: 205 x 220 mm

Rozsah: 72 strán

Phantasieland Lesen 1 a 2 sú moderné integrované učebnice literárneho čítania pre žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií. Sú v nich zastúpené texty rôznych literárnych žánrov - básne, poviedky, hádanky, rozprávky, príslovia, porekadlá... Niektoré z nich sú didaktizované, pri iných autorka neponúka žiadne úlohy a otázky. Výber textov vychádza z pedagogicko-psychologických požiadaviek a predpokladanej jazykovej kompetencie žiakov danej vekovej skupiny. Okrem literárnych textov, ktoré sú farebne ilustrované, ponúkajú obe čítanky aj slovník najdôležitejších výrazov, riešenia úloh a hádaniek, ako aj základné informácie o autoroch textov. Čítanky sú výbornou pomôckou pri výučbe nemeckého jazyka na základných školách a osemročných gymnáziách.

 

Čítanku odporúča Ministerstvo školstva SR ako doplnkovú literatúru pre základné školy a osemročné gymnáziá.

Ponuka

Katalóg

Nový katalóg učebníc pre základné školy.

Kontakty

IKAR, a. s.

divízia PRÍRODA
Miletičova 23
821 09 Bratislava

02/49 104 333
ikar@ikar.sk

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!