News

Jessica Ennis-Hill Elen Caldecott,

Clive D.L. Wynne

autor neuvedený

Coming soon

Kenneth Grahame

Melissa Castrillon

Dan Brown, Susan Batori

Marta Galewska-Kustra

DOPLNKOVÁ LITERATÚRA PRE ŠKOLY

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, logika, grafy Zbierka riešených úloh

The title has not yet been rated

Reviews

Year published: 2010

Format: PDF

Range: 136 strán

Zbierka riešených úloh pre žiakov 2. stupňa ZŠ a nižších ročníkov gymnázia s 8-ročným štúdiom - KOMBINATORIKA, PRAVDEPODOBNOSŤ, ŠTATISTIKA, LOGIKA, GRAFY. Obsahuje riešené úlohy z modernejších oblastí matematiky, ktoré tvoria významnú časť učiva a tematicky sú v súlade s obsahom Štátneho vzdelávacieho programu. Navzájom tesne prepojené úlohy sú členené tak, aby prispeli k skvalitneniu čítania s porozumením a samostatnému riešeniu matematických úloh. Ich charakter je veľmi blízky úlohám, ktoré sa zadávajú pri hodnotení matematickej gramotnosti žiakov 9. ročníka a pri prijímacích skúškach na stredné školy. Zbierka je vhodná nielen na samostatnú prácu doma, ale aj pre prácu pedagógov na vyučovaní.

Ponuka

Katalóg

Kontakty

Vydavateľstvo Príroda, s. r. o.
Koceľova 17
821 08 Bratislava 2

 

02 55 42 51 60

priroda@priroda.sk

 

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!