Neuheiten

Anna Bykovová

Kolektív autorov

In Vorbereitung

Eva Dienerová

Christelle Chatel

Karel Dvořák, Ivana Gregorová

Gergana Taneva

DOPLNKOVÁ LITERATÚRA PRE ŠKOLY

Školský anglicko-nemecko-slovenský obrázkový slovník + CD

Der Titel wurde noch nicht bewertet

Reviews

Ausgabejahr: 2009

Einband: mäkká

Format: 195 x 260 mm

Spanne: 48 strán

Publikáciu odporúča Ministerstvo školstva SR ako učebnú pomôcku pre materské a základné školy.
Farebne ilustrovaný slovník obsahuje základnú slovnú zásobu v rozsahu 150 slov v oboch cudzích jazykoch a so slovenským prekladom, ktorú majú žiaci 1. a 2. ročníka ovládať. Slovná zásoba je premyslene rozdelená do šiestich tematických okruhov, ktoré charakterizujú dvojstrany so situačnými obrázkami a motivačnými úlohami. Dajú sa využiť na rozprávanie, opis predmetov a pod., pričom vybrané obrázky sú jednotlivo umiestené na nasledujúcich stranách a pomenované v uvedených jazykoch. Možno s nimi pracovať ako s pexesom a vpisovať do „kartičiek“ aj výrazy v ďalšom cudzom jazyku, ak sa ho deti učia, alebo poznajú z prostredia, v ktorom vyrastajú. Veselé piktogramy dinosaura a dráčika pomôžu žiakom rozlišovať anglické a nemecké výrazy. Slovník obsahuje aj prehľadný zoznam všetkých použitých slov a CD s ich správnou výslovnosťou. V súlade s platnými vzdelávacími štandardami sa dá účelne využívať aj pri vyučovaní iných predmetov, ako je cudzí jazyk. Slovník bol pripravovaný v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave.

Ponuka

Katalóg

Kontakty

Vydavateľstvo Príroda, s. r. o.
Koceľova 17
821 08 Bratislava 2

 

02 55 42 51 60

priroda@priroda.sk

 

Ste prihlásený ako súkromná osoba!

Ste prihlásený ako veľkoobchod!

Ste prihlásený ako škola!